วจก.มอบเงินสมทบทุนจากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Belove Yateem จากโครงการวิจัยเรื่องยาตีม ยาใจ ( Beloved Yateem ) ต่อยอดการบำบัดจิตใจของเด็กกำพร้าในสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

6 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 ธันวาคม 2565) รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องยาตีม ยาใจ ( Beloved Yateem ) และคณาจารย์ทีมวิจัย มอบเงินสมทบทุนจากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Belove Yateem ต่อยอดการบำบัดจิตใจของเด็กกำพร้าในสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ในลักษณะ Chef Table ณ บริเวณชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ