สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน Smart Accounttant

28 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 กันยายน 2565) ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน Smart accounttant โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิกรานต์ แสงแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท S.P.K. Group พร้อมด้วยคณะ  มาเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาสาขาการบัญชีจำนวน 50 คนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ