พิจารณาคุณลักษณะ TOR ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ

27 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (27 กันยายน 2565) นายนาซือรี เต๊ะกาแซ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมพิจารณาครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ