คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/ 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมี ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม ในการประชุมมีคณะกรรมการ คณะการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วม โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่