คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบเงินในโครงการ “มรย.ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” สนับสนุนจังหวัดชายแดนใต้ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมมูลค่า 1,354,000 บาท

วันนี้ (16เม.ย.63) ผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบเงินในโครงการ “มรย.ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” สนับสนุนจังหวัดชายแดนใต้ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมมูลค่า 1,354,000 บาท ประกอบด้วย เงินสด จำนวน 455,000 บาท เจลล้างมือ จำนวน 600 ลิตร Face Shield จำนวน 14,000 ชิ้น และหน้ากากผ้า จำนวน 11,000 ชิ้น และกล่องอะคริลิกกันเชื้อสำหรับผู้ป่วย จำนวน 150 กล่อง เพื่อมอบให้ประชาชน บุคลากรด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่