คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมส่งมอบหน้ากาก Face Shield เป็นจำนวน 7,000 ชิ้น ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (9 เมษายน 2563) ผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมส่งมอบหน้ากาก Face Shield เป็นจำนวน 7,000 ชิ้นให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนำไปบริจาคให้กับ ประชาชน บุคลากรด้านสาธารสุข และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่เสี่ยง สามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ลาน Atrium ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่