คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อม สถานที่เพื่อผลิตหน้ากาก Face shield ป้องกัน COVID-19

วันที่ (2 เม.ย.63) อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประชุมเตรียมความพร้อมสถานที่ภายในตึกคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมผลิตหน้ากาก Face shield ป้องกัน COVID 19 ณ ลาน Museum ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่