FMSYRUลงพื้นที่ติดตามโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและขนมจัดเบรค ภายใต้แบรนด์ Lemuna” จังหวัดยะลา

15 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 มีนาคม 2566) รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ตำบลท่าสาป พบปะกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุด รับฟังรายงานผลโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและขนมจัดเบรค ภายใต้แบรนด์ Lemuna  เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของนักศึกษา ร่วมทดสอบผลผลิตขนมจัดเบรค ขนมไทย ขนมพื้นบ้าน และเบเกอรี่ โดยทางกลุ่มมอบรายได้จากการดำเนินโครงการ จำนวน 5,000 บาท ให้กับคณะวิทยาการจัดการเพื่อเป็นทุนการศึกษา หรือสนับสนุนกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยคุณรอปีอะห์ ดอเลาะ ประธานกลุ่ม โดยมีนักศึกษาสาขาการตลาดจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และนักศึกษาคณะวิทย์ฯที่เข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจำนวน 30 คน และสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลิมุด ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา