ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

1 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) BN แสดงความยินดี