วจก.ติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยธนาคาร

31 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (31 มกราคม 2566) รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยธนาคารที่ผ่านมา ณ ห้องปิงหลางชิง ชั้น5 คณะวิทยาการจัดการ