คณะวิทยาการจัดการประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ TiKtok ในกิจกรรรม "รณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกประหยัดพลังงาน"

2 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ TiKtok ในกิจกรรรม "รณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกประหยัดพลังงาน" รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด