นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในการประกวดภาพถ่ายภายใต้ "โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2"

18 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่นักศึกษาได้รับ

ขอแสดงความยินดีกับ นายฮาฟีดี  สะนิ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในการประกวดภาพถ่ายภายใต้ "โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2" ในหัวข้อ ๆ "บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ" ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราบชูปถัมภ์