คณะวิทยาการจัดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการประจําคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3 อัตรา

26 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) สมัครงาน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด