คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร และนักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินหลักสูตร โดยมีประธานหลักสูตรตัวแทนหลักสูตรรายงานความคืบหน้าและความพร้อม ประชุมแบบกึ่งออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่