คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้า 3 รางวัล ประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอของดีบ้านฉัน จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีได้แก่
1.นายนัซดาน ตูนอ 2.นางสาวนัฐริกา ปะดอ 3.นางสาวลุบนาน กามา คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล นอกจากยังสามารถคว้ามาได้อีก 2 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาทได้แก่นายอะฟันดี จูดี นายอัยฟาน ดีเยาะ นายอาฟีดี สานิ และรางวัลขวัญใจกรรมการได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,00 บาท โดยมีอาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่