คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศาลากลางจังหวัดยะลา แจ้งเรื่อง สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด