คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมร่วมกับบริษัททำความสะอาดประจำอาคารคณะวิทยาการจัดการ

14 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมร่วมกับบริษัททำความสะอาดประจำอาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการทำความให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่