คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท (ภาคบรรยาย)

สาขานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท (ภาคบรรยาย) ในหัวข้อ  อัปเดทข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบคิวอาร์โค้ต โดย นายบูราฮัม จะบากา

แกลเลอรี่