ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

 • ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม วจก.โชว์ของ Season 3

  (วันที่ 17 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวจก.โชว์ของ Season 3 ร่วมกับทีมสนับสนุนและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ณ ห้องซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม ประจำปี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

แหล่งจัดหางาน

แหล่งทุนการศึกษาต่อ

 • ทุนจีนเต็มจำนวน ป.โท/เอก ‘China-AUN Scholarship 2022/2023

  กระทรวงศึกษาธิการของจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ได้ก่อตั้งทุน ‘China-AUN Scholarship’ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา รวมถึงครูในประเทศสมาชิกอาเซียน (รวมประเทศไทย) ได้แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยมีโควตาจัดเต็มกว่า 30 ทุน และเข้าเรียนใ...

 • ทุน DAAD เรียนต่อป.โท ‘International Media Studies’ ที่เยอรมนี ( Winter 2022)

  มูลค่าทุน & สิทธิประโยชน์ ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน และตั๋วเครื่องบิน  คุณสมบัติผู้สมัครทุน จบ ป.ตรี มาไม่เกิน 6 ปี มีประสบการณ์ด้านสื่ออย่างน้อย 2 ปี เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุน แบบฟอร์มการสมัครขอทุน DAAD * Letter of motivation (ไม่เกิน 700 คำ) โดยใช...

 • เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (1-28 ธันวาคม 2564)

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 143 ทุน และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564 (ทุน UIS) จำนวน 26 ทุน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง&...

ปฏิทินกิจกรรม