วจก.มรย.ร่วมจิตอาสาปลูกป่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา 28 ก.ค.2567

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ มหามงคล ๗๒ พรรษา “ร่วมจิตอาสาปลูกป่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา 28 ก.ค.2567 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี