คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกันักศึกษาทีม กะลาท่าสาป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับทิ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่นักศึกษาได้รับ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกันักศึกษาทีม กะลาท่าสาป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับทิ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดนำเสนอ Pitching Business Model ตามแนวคิด Business Model Canvas (BMC) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุไรดาา กาซอ สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน จัดโดย ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ