วจก.มรย.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา 28 ก.ค.2567

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา 28 ก.ค.2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการในพิธี พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา