วจก.มรย.ร่วมทำบุญ 2 ศาสนา ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา 28 ก.ค.2567

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญ 2 ศาสนา ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมถวายสังฆทาน พระสงฆ์ 10 รูป พิธีกรวดน้ำ รับพรพระ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ศาสนาอิสลาม กิจกรรมละหมาดฮายัต ณ มัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา