คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกันักศึกษาทีม Team Vee ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับทิ 1

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกันักศึกษาทีม Team Vee ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับทิ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดนำเสนอ Pitching Business Model ตามแนวคิด Business Model Canvas (BMC)
 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อัปสร อีซอ สาขาวิชาการตลาด จัดโดย ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ