วจก.มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย นายนาซือรี เต๊ะกาแซ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พร้อมทีมงาน ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ