มหาวิทยาลัยทักษิณ แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรม"(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

3 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด