วจก.มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันที่ (11 มิถุนายน 2567) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย นางสาวซีรา มูซอ หัวหน้างานจัดการศึกษา คณะวิทยาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พร้อมด้วยทีมงานสโมสรนักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา