วจก.มรย.ร่วมการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU บันทึกข้อตกลง MOA ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับบมจ.ธนาคารกรุงไทย

10 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย นายนาซือรี เต๊ะกาแซ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เรื่องการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ YRU Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับบมจ.ธนาคารกรุงไทย และบันทึกข้อตกลง MOA เรื่อง University Application ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับบมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา