วจก.มรย.ร่วมงาน Farewell Dinner Night ณ สถานที่พำนักนายกเทศมนตรี Pendopo Walikota Sabang,Sabang island.

15 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมงาน Farewell Dinner Night ณ สถานที่พำนักนายกเทศมนตรี Pendopo Walikota Sabang,Sabang island. งาน Farewell Dinner Night จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ASSIBEF 2024 ในโอกาสนี้  Mr Reza Fahlevi, Mayor of Sabang island ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย และกล่าวขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่มาเยี่ยมเยียน Sabang island ซึ่งปัจจุบันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ Halal Tourism ได้ พร้อมคาดหวังให้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของ Sabang island ในโอกาสต่อไป