วจก.มรย.ประชุมหารือการบูรณาการ การใช้ทรัพยากรบุคคลฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้ง 4 คณะ ครั้งที่ 1/2567

15 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 พ.ค. 67) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร ประชุมหารือการบูรณาการ การใช้ทรัพยากรบุคคลฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้ง 4 คณะ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อบูรณาการงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ปินหลางชิง ชั้น 5