วจก.มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมงาน "เดิน - วิ่ง ชมเมือง เล่าเรื่องราชภัฏยะลา"

15 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 พ.ค. 67) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย นายนาซือรี เต๊ะกาแซ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พร้อมทีมงาน ประชุมเตรียมความพร้อมงาน "เดิน - วิ่ง ชมเมือง เล่าเรื่องราชภัฏยะลา" ที่จัดขึ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นี้ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1