วจก.มรย.ประชุมฝ่ายแฟชั่นโชว์ ครั้งที่ 4/2567 งานครบรอบ 90 ปี มรย.

14 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (13 พ.ค. 67) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ ประชุมฝ่ายแฟชั่นโชว์ ครั้งที่  4/2567 งานครบรอบ 90 ปี มรย. ณ ห้องประชุม ปิน หลาง ชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ