คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

22 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) BN จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ น.ส.ซากียะห์ หะยีบาราเฮง นายอารีฟิน สะแอ นายอับดุลฮากีม เจ๊ะมะ น.ส.สุนิตา แมและ น.ส.อัยซะห์ มามุ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ได้รับการจดแจ้งอนุสิทธิบัตร เรื่อง คุกกี้แป้งกล้วยผสมอินทผาลัม เลขที่คำขอ 2403000355