วจก.มรย. ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่4/2567

9 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ (9 เมษายน 567) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์ หัวหน้างานวิจัยและบริการ ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่4/2567 และกำกับติดตามการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Conference) ครั้งที่ 2  , กิจกรรม 1 หลักสูตร 1 ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft power) ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา