วจก.มรย. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประชุมชี้แจ้งการดำเนินงาน จัดทำใบเบิกวัสดุ ในระบบERP

15 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันนี้ (15 มีนาคม 2567 ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนายนาซือรี เต๊ะกาแซ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประชุมเพื่อชี้แจ้งการดำเนินงาน การจัดทำใบเบิกวัสดุ ในระบบERP โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ