วจก.มรย.ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่2/2567

5 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันนี้ (5 มีนาคม 2567 ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนายนาซือรี เต๊ะกาแซ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย นางนิตยา กุลหาบ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารและบุคลากรจาก 7 ส่วน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ