วจก.มรย.ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก ณ โรงเรียนดารุสสลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

13 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนดารุสสลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส