วจก.มรย.ร่วมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ (Maulidin Nani)

26 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 กันยายน 2566)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ (Maulidin Nani) พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้นโดยองค์บริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา