วจก.มรย.#FMS.YRU จัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการทำหนังสั้น

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมรับฟังในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาการทำหนังสั้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณอับดุลรอแม ตาและ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา