ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการประกวดคลิปวีดีโอ Tiktok ภายใต้หัวข้อ "รณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกฯ

8 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการประกวดคลิปวีดีโอ Tiktok ภายใต้หัวข้อ "รณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส" โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด