เชิญนักศึกษาร่วมประกวดคลิป Tiktok หัวข้อ"รณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส"

18 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) BN ประชาสัมพันธ์

เชิญนักศึกษาร่วมประกวดคลิป Tiktok หัวข้อ"รณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส" ชิงเงินรางวัล 6,500 บาท รายละเอียดตามไฟล์แนน [[<<Link>>]]

แบบฟอร์มการสมัคร์ [[<<Link>>]]