วจก.มรย.#FMSYRU ผอ.สำนักงานคณบดี ร่วมทดลองการใช้ระบบ Doc tracking (ติดตามเอกสาร)

7 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผอ.สำนักงานคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ร่วมทดลองการใช้ระบบ Doc tracking (ติดตามเอกสาร) เพื่อเข้าใจกระบวนการ ทดลองใช้จริงและสะท้อนปัญหาการใช้งาน จะได้นำไปปรับให้ตรงกับความต้องการต่อไป  ณ ห้องนวัตกรรมทางธุรกิจ  ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา