วจก.มรย #FMSYRU เตรียมการจัดประเมินสมรรถนะอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 2

24 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมเตรียมการจัดประเมินสมรรถนะอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 2 ผ่านทางระบบออนไลน์ (GOOGLE MEET)