วจก.มรย.ประชุมคณะกรรมบริหารวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2566

13 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (13 มิถุนายน 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมบริหารวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2566 พร้อมทีมงานฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ซาน ถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ https://fms.yru.ac.th/academic/page/418