วจก.มรย.ประชุมการวางแผนจัดทำงบประมาณ 2567

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันนี้ (9 มิ.ย. 65 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทีมงาน ประชุมการวางแผนจัดทำงบประมาณ 2567 ของฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมซาน ถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ