วจก.มรย.#FMSYRU ทีม TC TEAM เข้าร่วมอบรม ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์ และท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อคนทั้งมวล ปี 2566 ภายใต้ โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566”

25 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ทีม TC TEAM นำทีมโดย อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต พร้อมด้วย อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ และนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น TC TEAM  เข้าร่วมอบรม ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์ และท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อคนทั้งมวล ปี 2566  ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting