อาจารย์ ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และอาจารย์ มีนา ระเด่นอาหมัด ได้รับรางวัล Bronze Award ในงานนำเสนอ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564" Thailand Research Expo 2021

19 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลคณาจารย์ได้รับ

อาจารย์ ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ และอาจารย์ มีนา  ระเด่นอาหมัด ได้รับรางวัล Bronze Award ในงานนำเสนอ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564" Thailand Research Expo 2021