ที่ปรึกษาคณบดี

25 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

 

 

รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี

ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายบริหารและโครงการพิเศษ

[email protected]

0-7329-9630 (63800)

1. ด้านบัญชี (Accounting)

2. ด้านภาษีอากร (Taxation)

3. วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)

4. ด้านการบริหารธุรกิจ (Business management)

5. ด้านการตลาด (Marketing)

6. ด้านการท่องเที่ยว (Tourism)

 

 

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 

 

ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี

ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

[email protected]

0-7329-9630

1. ด้านนิเทศศาสตร์

2. ด้านใช้กาษาสำหรับการดำเนินรายการวิทยุ

3. ด้านใช้ภาษาในการเขียนบทกวี

4. ด้านเป็นพิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ (MC)

5. ด้านจัดรายการวิทยุกระจายเสียง / วิทยุโทรทัศน์

 

 

 

ชื่อ :

ตำแหน่ง :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

ความเชี่ยวชาญ :

 

 

 


 

รศ.อัปสร อีซอ

ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

[email protected]

0-7329-9630

1. การคิดสร้างสรรค์  การคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ

2. การตลาด  แผนการตลาด

3. การตลาดสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการตลาด

4. การสื่อสารทางการตลาด เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

5. การคิดเชิงบูรณาการ การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน