งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ทุน English Preparation สนับสนุนส่วนลดหลักสูตรสูงสุดเรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่มาเลเซีย ปี 2022

Raffles University (RU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดของมาเลเซีย เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย และความเปิดกว้างทางการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามารถของพวกเขาให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน English Preparation Programme International Scholarships สำหรับปี 2022 – 2023 นักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถสมัครทุนนี้เพื่อรับการสนับสนุนส่วนลดหลักสูตรสูงสุด 50% โดยเงื่อนไขการพิจารณาจะเป็นได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ และผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Raffles University

– สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนส่วนลดสูงสุด 50% ของหลักสูตรที่ลงทะเบียน

– จำนวนทุน : ไม่ระบุ คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศมีสิทธิ์สมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องลงทะเบียนและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตร RU English Preparation เรียบร้อยแล้ว วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร:

ภายในเดือนกรกฎาคม 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม: English Preparation Programme International Scholarships 2022

 https://www.scholarship.in.th/english-preparation-programme-international-scholarships-2022/