งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ตามหา 30 คนรักบ้านเกิดพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเป็น Smart City Ambassadors

ตามหา 30 คนรักบ้านเกิดพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเป็น Smart City Ambassadors
รับเงินเดือน 15,000 บาท 1 ปี ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง
คุณสมบัติเบื้องต้น
* จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
* สนใจงานด้านการพัฒนาเมือง
* สามารถประยุกต์ใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง
* มีภูมิลำเนา หรือสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัด ทั่วประเทศ
* ผ่านการเรียน The Fundamentals of Smart City >> https://bit.ly/3egyzhI
ผู้สนใจ ส่งเอกสารการสมัคร และ Clip VDO (ไม่เกิน 3 นาที)
เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ >> http://bit.ly/สมัคร_SmartCityAmbassador
ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2564
ประกาศรับสมัคร >> http://shorturl.at/ekpEM
รายละเอียดโครงการ >> https://bit.ly/3avlO1v
26 จังหวัดเป้าหมาย
กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัด​จันทบุรี​
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎ์ธานี จังหวัดภูเก็ต